ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย


อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60

 

ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำเดือน ก.ค.60

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือ ให้ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรมกับ “คุณมาดี” รัฐได้ข้อมูล ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  • ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60

  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560