รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง

รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง

ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อำเภอเทิง และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด และสินค้าชุมชนฯ พูดคุยกับชาวบ้านและผู้ประกอบการชุมชน  ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

... อ่านเพิ่มเติม...

นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

 

นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส


อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง

    รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูน

  • นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

    นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และควา

  • ประกาศ สสช. เรื่อง

    ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่