ม.เกษตรฯ รุดหน้าผุดไอทีสแควร์ หนุนนิสิตดิจิทัล

ม.เกษตรฯ รุดหน้าผุดไอทีสแควร์ หนุนนิสิตดิจิทัล


เกษตรศาสตร์จัดสรรงบ 20 ล้านบาท ผุดห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตครบวงจรและทันสมัย บริการนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ


รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตราสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยใช้งบกว่า 20 ล้านบาท จัดตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกว่า เกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ (Kasetsart IT Square : KITS) บริเวณชั้นล่างของอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตบริเวณศูนย์อาหารเดิม เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของนิสิต ที่เรียกว่า อี-สทิวเดนท์


เกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,068 ตารางเมตร พร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 220 เครื่อง แบ่งเป็นห้องฝึกอบรมขนาด 40 ที่นั่ง สนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะในกลุ่มนิสิต ภายใต้รูปแบบพี่สอนน้องและเพื่อนสอนเพื่อน ห้องสนทนา หรือห้องจัดติวพื้นที่ 9 ตารางเมตร 6 ห้อง และห้องอเนกประสงค์ที่พร้อมจัดนิทรรศการวิชาการด้านไอที


สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอาคาร จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ากับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทำให้ทุกพื้นที่ภายในอาคารสามารถใช้เครือข่ายไร้สายได้ทุกตารางนิ้ว และรัศมีบริการเครือข่ายไร้สายยังครอบคลุมถึงพื้นที่ภายนอกอาคาร ที่เป็นสวนพักผ่อนรอบอาคาร


"เราออกแบบให้การเข้าออกตัวอาคาร จะต้องใช้บัตรประจำตัวที่ติดชิพอัจฉริยะ แบบเดียวกับบัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน อีกทั้งมีบริการมัลติมีเดียอื่นๆ อาทิ เครื่องพิมพ์ทั้งสีและขาวดำ สแกนเนอร์และหูฟังสเตอริโอ ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้บัญชีเครือข่ายนนทรี" รศ.สุรศักดิ์ กล่าว


ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการไอทีเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะทำให้เกษตรศาสตร์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ยูนิเวอร์ซิตี้ โดยนิสิตได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์


 
 

อ้างอิงจาก : คมชัดลึก