มอบ 3 กระทรวง ประสานสถาบันเอ็มไอทีผลิตคอมพิวเตอร์ต้นแบบ ...

มอบ 3 กระทรวง ประสานสถาบันเอ็มไอทีผลิตคอมพิวเตอร์ต้นแบบ ...


นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีมีโอกาสพูดคุยกับสถาบันเอ็มไอที ที่ผลิตคอมพิวเตอร์ต้นแบบ ที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ไปศึกษาคอมพิวเตอร์ต้นแบบของสถาบันเอ็มไอที ว่าประเทศไทยสามารถผลิตคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้หรือไม่ หากผลิตได้จะผลิตล็อตแรกจำนวนประมาณ 5 แสนเครื่อง และจะนำมาส่งมอบให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาประมาณปีละ 8 แสนคน


ซึ่งหากคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องละ 4,000 บาท จะใช้งบประมาณ 3,200-3,300 ล้านบาทต่อปี หากรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังต้องเร่งผลิตซอฟต์แวร์ หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ก) เพื่อให้มีการดาวน์โหลดหนังสือต่าง ๆ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโรงเรียน. ? สำนักข่าวไทย
 

อ้างอิงจาก : MCOT.NET (สำนักข่าวไทย)