มท.ออกกฎกระทรวงให้อำนาจไอซีทีคุมร้านเน็ต-เกมออนไลน์เองได้

มท.ออกกฎกระทรวงให้อำนาจไอซีทีคุมร้านเน็ต-เกมออนไลน์เองได้นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึงความคืบหน้าในการควบคุมร้านอินเทอร์เน็ต ภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาระดับสูง ว่า ขณะนี้ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงไอซีทีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การให้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ขึ้น เพื่อเตรียมไว้ใช้ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ควบคู่กับฉบับที่ร่างโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายไอซีที สภาผู้แทนราษฎร

?ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอซีที สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้ร่าง พ.ร.บ.การให้บริการคอมพิวเตอร์แล้ว โดยได้เชิญ ผ.อ.สำนักบริหารกลาง กระทรวงไอซีที เข้าร่วมให้ข้อมูล แต่ที่ประชุม เห็นว่า กระทรวงไอซีทีควรจะร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบกัน เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร? รมว.ไอซีที กล่าว

นายสรอรรถ กล่าวถึงการควบคุมร้านอินเทอร์เน็ตระหว่างที่รอร่าง พ.ร.บ.การให้บริการคอมพิวเตอร์มีผลบังคับใช้ ว่า ต้องอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการวัสดุเทปและวัสดุโทรทัศน์ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงวัฒนธรรมในการควบคุมทั้งร้านอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ไปก่อน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ มท.ได้ออกกฎกระทรวงเพิ่มอำนาจให้กับข้าราชการจากกระทรวงไอซีที เพื่อให้เป็นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้

?ต่อไปนี้ ข้าราชการกระทรวงไอซีทีสามารถเข้าตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต และดำเนินการตามกฏหมายได้เองโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตาม ได้แต่งตั้งให้ นายคณวัฒน์ วศินสังวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงไอซีที เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โดยจะต้องสุ่มเข้าตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ตและให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเด็กและเยาวชนที่เน้นห้ามเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ใช้บริการหลังสี่ทุ่ม?
รมว.ไอซีที กล่าว
 

อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ