ไอซีที เร่งจัดทำโครงการ Cyber Clean

ไอซีทีเร่งจัดทำโครงการ Cyber Clean ด้วยการนำตราสัญญลัษณ์ไปติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ หากพบเว็บไหนเนื้อหาล่อแหลมไม่เหมาะสมสามารถคลิ๊กเพื่อส่ง URL และ IP Address ไปยังสารวัตรอินเทอร์เน็ตทันที เตรียมหารือกทช.บังคับใช้เดือนพ.ย.นี้

       
       นายคณวัฒน์ วศินสังวรผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความคืบหน้าในการเร่งรัดแก้ปัญหาภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตภายหลังการร่วมประชุมติดตามการทำงานของสารวัตรอินเทอร์เน็ต(Cyber Inspector) ว่า ขณะนี้กำลังเร่งรัดจัดทำโครงการ Cyber Clean เพื่อใช้เป็นช่องทางในการดำเนินการแจ้งเหตุการกระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากพบสิ่งไม่เหมาะสมจะได้ดำเนินการยุติการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคในสังคม
       
       ทั้งภาครัฐ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือไอเอสพี Web Master  ผู้ใช้บริการ และประชาชนโดยทั่วไป โดยสารวัตรอินเทอร์เน็ตนี้จะจัดทำเป็นจุดแจ้งเหตุโดยมีตราสัญญลักษณ์ Cyber Clean พร้อมเชื่อมโยงให้ผู้ให้บริการเว็บไซด์นำไปติดตั้งบนเว็บไซด์ที่จะสามารถเห็นได้ตลอดเวลาที่ชมเว็บไซด์ เมื่อพบหน้าของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม สามารถคลิ๊กที่ตราสัญญลักษณ์นั้นทันที โดยข้อมูล IP Address, URL และภาพหลักฐานการกระทำความผิดนั้นจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการและส่งมายัง สารวัตรอินเทอร์เน็ตในทันที ซึ่งจะทำให้การเฝ้าระวังภัยทางอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       
       นายคณวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการนำร่องทดลองระบบก่อนที่จะมีการเชิญ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต Web Master และ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานร่วมกัน ก่อนดำเนินการแจก Source Code ให้ติดตั้งบนเว็บไซด์ที่ให้บริการ  
       
       ?ในระหว่างนี้จะหารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)เพื่อขอความร่วมมือให้กำหนด Cyber Clean เป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตของผู้ให้บริการเพื่อที่จะบังคับใช้กับทุกเว็บไซด์ต่อไป โดยกำหนดเริ่มบังคับใช้ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป?

 

 

 

อ้างอิงจาก : ผู้จัดการออนไลน์