ไอซีที กำหนด 2 แนวทางลุยจัดระเบียบร้านเน็ต-เกมออนไลน์

ไอซีที กำหนด 2 แนวทางลุยจัดระเบียบร้านเน็ต-เกมออนไลน์

 

 

 

จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคาร (27 ก.ย.) ที่ผ่านมา ว่า มีผู้ปกครองมาร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ไปเร่งดำเนินการร่างกฏกระทรวงเพื่อนำมาควบคุมการให้บริการ เกมทุกประเภทและร้านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนั้น


นายคณวัฒน์ วศินสังวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงไอซีที ในฐานะประธานคณะทำงานควบคุมการให้บริการเกมและร้านอินเทอร์เน็ตกระทรวงไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีกำหนดแนวทางการควบคุมร้านอินเทอร์เน็ตไว้ 2 แนวทาง คือ ร้านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เดิมและร้านอินเทอร์เน็ตที่เปิดใหม่ โดยร้านอินเทอร์เน็ตเดิมจะให้ชมรมกู๊ดเน็ตเข้าไปยกระดับคุณภาพ และควบคุมกันเองเพื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงไอซีทีกำหนด


ผช.รมต.กระทรวงไอซีที กล่าวถึงหลักเกณฑ์การให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ที่กระทรวงไอซีทีกำหนดไว้ ว่า สภาพแวดล้อมต้องดี ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีมลพิษ ห้ามเล่นการพนันและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการก่อนเวลา 14.00 น. และ 22.00 น. โดยร้านใดที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ชมรมกู๊ดเน็ตจะออกใบรับรองให้ ส่วนร้านไหนที่ไม่มีใบรับรองก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


นายคณวัฒน์ กล่าวถึงการควบคุมร้านอินเทอร์เน็ตที่เปิดใหม่ ว่า กระทรวงไอซีทีจะร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที เปิดเฟรนไชส์ร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการ โดยร้านเฟรนไชส์ดังกล่าว นอกจากจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงไอซีทีแล้ว ยังจะถูกควบคุมเนื้อหาการให้บริการและเกมประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม คาดว่า ร้านต้นแบบจะเริ่มเปิดได้ในช่วงต้นปี 2549


ผช.รมต.กระทรวงไอซีที กล่าวต่อว่า ร้านเฟรนไชส์อินเทอร์เน็ตที่กระทรวงไอซีทีจะร่วมกับทีโอทีเปิดขึ้นใหม่ จะแตกต่างจากเฟรนไชส์ร้านที-เน็ตที่ทีโอทีดำเนินการอยู่แล้ว เพราะที-เน็ตเสียค่าเฟรนไชส์สูงและเน้นจับกลุ่มลูกค้าระดับบน แต่ร้านเฟรนไชส์ใหม่จะเสียค่าเฟรนไชส์ไม่มาก เพราะจะเน้นลูกค้าที่เป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังเปิดขายเฟรนไชส์แล้ว คาดว่า ภายใน 5 ปี จะมีไม่ต่ำกว่า 5,000 ร้าน


นายคณวัฒน์ กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในพระราชบัญญัติเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มข้อความบางส่วน เช่น ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น เพื่อจะใช้แก้ปัญหาเด็กติดเกม ว่า ขณะนี้ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้อง แต่การตีความเพื่อนำมาบังคับใช้ก็ต้องรอบคอบด้วย เพราะไม่เช่นนั้น อาจจะกระทบกับผู้จำหน่ายทั่วๆ ไปที่ต้องขอใบอนุญาตคล้ายกับร้านจำหน่ายเทป.
 

อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ