นักจิตวิทยาร่วมผู้ผลิตเผยทางแก้เด็กติดเกม

นักจิตวิทยาร่วมผู้ผลิตเผยทางแก้เด็กติดเกม


 

ไอซีทีดึงนักจิตวิทยา-ผู้ผลิตเกมร่วมสร้างความเข้าใจและทางแก้ปัญหาของเยาวชนติดเกม ภายใต้งานสัมมนา "โอกาสและทางเลือกของเด็กและเยาวชนในการเล่นเกม" ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายวงการเข้าร่วมกันพูดคุยและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว
       
       การสัมมนาครั้งนี้ นักสุขภาพจิตได้ร่วมกันพูดคุยในเรื่องของ "จิตวิทยาการเรียนรู้กับการแก้ปัญหาเด็กติดเกม" ประกอบด้วย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 และ นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ โรงพยาบาลศิริราช โดย
ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฉ ได้แสดงความคิดเห็นว่า สาเหตุที่วัยรุ่นติดเกมนั้น มีส่วนมาจากการขาดวินัยในการใช้ชีวิต ไม่มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต โดยให้แนวทางแก้ไขว่า ควรหากิจกรรมอย่างอื่นทำ อาจอยู่กับธรรมชาติ เล่นกีฬา ออกกำลังกาย โดยครู ก็ควรมีส่วนร่วมคือ ต้องมีการสอนที่สนุกสนาน และที่สำคัญที่สุด คือ ทางบ้านต้องปลูกฝัง อบรมสั่งสอนให้เด็กมีวินัยในตัวเอง
       

       ทางด้าน นพ.ชาตรี ได้แนะนำเกี่ยวกับการรักษาขั้นต้นในกรณีผู้ที่มีอาการติดเกม คือ การรักษาด้วยวิธี CBT คือ การใช้จิตบำบัดทางพฤติกรรมและความคิด ซึ่งแนะนำว่า ถ้าในครอบครัวไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมของลูก ๆ ได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือ ไม่ควรนำเกมเข้ามา พร้อมทั้งยังฝากไปถึงบริษัทผลิตเกมต่าง ๆ ว่า ควรมีคำเตือนปรากฎในเกมนั้น ๆ และมีการจัดประเภทของเกมให้มีความเหมาะสมกับเด็ก ๆ และเยาวชนในกแต่ละวัย พร้อมทั้งเสนอให้มี Media Education คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดีควรหลีกเลี่ยง ซึ่งสิ่งนี้ทางบริษัทผลิตเกม โรงเรียน บ้าน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกัน
       
       ทางด้าน พญ. อัมพร มองว่า การเล่นเกมนั้น พ่อแม่มีส่วนสำคัญ ที่จะต้องสังเกตพฤติกรรมของลูก คือ ถ้าเล่นเกมแล้ว แต่เด็กไม่ผิดปกติจากเดิม เช่น ผลการเรียนตกต่ำ เก็บตัว ก้าวร้าว ก็สามารถวางใจได้ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเด็กออกนอกลู่นอกทางต้องตักเตือน โดยค่อย ๆ เข้าไปแก้ไขด้วยสัมพันธภาพ
       
       ส่วนทางด้านผู้ผลิตเกมและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้มาเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไป ในหัวข้อ"กรณีศึกษาของเด็กติดเกมที่พลิกผันมาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน" ประกอบด้วย คุณชนินทร์ วานิชวงศ์ ประธานฝ่ายการตลาด ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเอ็นเตอร์เทนเมนท์ คุณธรรดร โสตถิอำรุง จากบริษัท Game No limit ผู้ผลิตเกมต้มยำกุ้ง คุณอานนท์ ตั้งสถิตพร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเกมยุทธ์ : เกมสะท้านภพ การต่อสู้เพื่อเอกราช และ ดร.วิษณุ โคตรจรัส อาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       โดยทางด้าน คุณอานนท์ มองว่า เกมไม่ได้เลวร้ายเสมอไป อยากให้มองในอีกแง่หนึ่ง ควรเปิดมุมมองให้กว้าง คือ เกมสามารถพัฒนาให้เรามีอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาฝีมือของโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาเกมของประเทศไทยให้มีความทัดเทียมกับต่างประเทศ แต่ก็หวังที่จะเห็นทางร้านที่ให้บริการเกมออนไลน์ หรือร้านอินเตอร์เนทคาเฟ่ต่าง ๆ มีจรรยาบรรณในอาชีพของตน ไม่หวังถึงผลกำไรมากเกินไป เช่น เปิดบริการให้เด็กและเยาวชน เข้าไปใช้บริการในเวลาที่ไม่เหมาะสม จนเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้ รวมทั้งฝากให้นักเล่นเกม รู้จักแบ่งเวลาในการเล่น รู้จักหน้าที่ของตนเอง


 

อ้างอิงจาก : ผู้จัดการออนไลน์