สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโต้โครงการไซเบอร์คลีน ชี้ส่อแววมั่ว

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโต้โครงการไซเบอร์คลีน ชี้ส่อแววมั่ว สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยออกโรงชี้แจงกรณีโครงการไซเบอร์คลีนของกระทรวงไอซีที เผยเว็บมาสเตอร์หลายเว็บยังไม่ทราบเรื่องด้วยซ้ำ แถมโครงการสุดพิสดาร จับมัดมือชกลงชื่อไม่ยอมมอบแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้พัฒนาเว็บไซต์
       
       แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเปิดเผยกับผู้จัดการออนไลน์ว่า
?ทางสมาคมเห็นด้วยกับกระทรวงไอซีทีในแง่ของหลักการ แต่ในทางปฏิบัตินั้นเชื่อว่าต้องมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดมากกว่านี้ สาเหตุที่ต้องขอให้มีการพูดคุยกันอีกครั้งนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายเจ้าของเว็บไซต์ และฝ่ายควบคุม?
       
       นอกจากนั้น ทางสมาคมยังได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกหลายรายที่มีรายชื่อปรากฏว่าเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ผู้ร่วมมือกับโครงการไซเบอร์คลีนในครั้งนี้ แต่ทว่าทางเว็บไซต์ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล-แนวปฏิบัติจากกระทรวงเลยแม้แต่น้อย
       
       
อีกทั้งยังมีข้อปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ รู้สึกแปลกใจ เช่น การกำหนดตำแหน่งที่วางโลโก้ไซเบอร์คลีน ขนาดของโลโก้ ซึ่งไม่ได้มีการพูดคุยกับทางเว็บไซต์หรือสมาคมมาก่อนว่าจะส่งผลให้เว็บไซต์นั้น ๆ เสียเวลาโหลดนานขึ้นหรือไม่
       

       โดยขณะนี้สมาคมยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากกระทรวงไอซีทีเพื่อชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย
       
       ทีมงานเว็บ ?ผู้จัดการออนไลน์? จึงขอนำแถลงการณ์ชี้แจงกรณีไซเบอร์คลีนจากเว็บของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยมาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันด้วยอีกทางหนึ่ง
       
       
*************************************************
       แถลงการณ์สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยชี้แจงกรณีโครงการไซเบอร์คลีน
       
       สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายการจัดระเบียบการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อโครงการไซเบอร์คลีน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ได้ประกาศผ่านทางสื่อมวลชน ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา อันมีใจความว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับผู้ให้บริการเว็บไซต์กว่า ๕๐ รายพร้อมใจกันเปิดตัวโครงการดังกล่าว เพื่อรับแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวได้ทันที ณ วันที่ประกาศนั้น
       
       
ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในฐานะของสมาคมวิชาชีพซึ่งมีจุดประสงค์ในการผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามและการบำเพ็ญตนของสมาชิกให้เป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมทั้งปกป้องและคุ้มครองสมาชิกผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย
ได้พิจารณาเนื้อข่าวที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เผยแพร่แล้วพบว่าเนื้อข่าวนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและเหล่าเว็บไซต์ภาคีบางส่วนยังมิได้ลงนามเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ข่าวแจ้งออกมา

       นอกจากนี้ สมาคมยังได้รับคำร้องเรียนเพิ่มเติมจากเหล่าภาคีอีกว่า แม้โครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการนำพามาซึ่งความดีงามและความถูกต้องทางสังคม หากแต่กระบวนการที่จะนำไปตัดสินความถูกต้องในการนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นยังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติและยังไม่ได้รับการเห็นชอบจากภาคีส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถูกนำชื่อเข้าไปร่วมในโครงการ
       
       ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจึงขอชี้แจงอีกคำรบหนึ่งว่า สมาคมและเหล่าภาคีที่กล่าวอ้างมาข้างต้น ยังมิได้ลงนามเข้าร่วมโครงการไซเบอร์คลีนของทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขอให้ทางกระทรวงพิจารณาแก้ไขข้อตกลงการจัดระเบียบเนื้อหาระหว่างกระทรวงฯ และเว็บไซต์จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสมาคมและเหล่าภาคีก่อนประกาศข้อตกลงนี้
       
       อย่างไรก็ดี สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเห็นชอบด้วยโดยหลักการในการร่วมแจ้งเหตุเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอันขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดีงามของชาติ ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยในนามของสมาคมแห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยจึงขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทบทวนขั้นตอนการทำงาน และเปิดโอกาสให้เหล่าภาคีของสมาคมร่วมพิจารณาในหลักการและเหตุผลของกระทรวงฯ เพื่อความชอบธรรมของสังคมสารสนเทศอันเป็นจุดหมายสูงสุดของทุกฝ่าย
       
       จึงแถลงไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
 

อ้างอิงจาก : ผู้จัดการออนไลน์