รมว.ไอซีที มั่นใจ จะมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ มาขึ้นทะเบียนซิมการ์ดกว่า80%

               15 พ.ย.48 ) นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึง การขึ้นทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จากจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินประมาณ 470,000 ราย จนถึงขณะนี้ มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วกว่าร้อยละ 70 หรือ 340,000 ราย ซึ่งเชื่อมั่นภายในวันนี้ จะมีการทยอยขึ้นทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผู้ใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือนั้น คาดว่า ส่วนหนึ่งมีการระงับใช้ไปแล้ว เพราะได้ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง อีกทั้งผู้ให้บริการก็ได้แจ้งเตือน ส่วนกรณีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนั้นคงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ เพราะมีระยะเวลาแสดงตน จนกระทั่งถูกตัดสัญญาณไปเอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวอีกว่า มาตรการนี้ คงไม่สามารถป้องกันเหตุร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทั้งหมด แต่จะทำให้การป้องกัน และตรวจสอบความมั่นคงง่ายขึ้น ส่วนพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสงขลาที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกจะให้มีการตัดสัญญาณหรือไม่นั้น ต้องมีการหารือกันอีกครั้ง