ไอซีทีลงดาบเว็บไซต์ลามก ไอเอสพีเพิกเฉยยึดไลเซ่นต์

ซีทีสั่งไอเอสพีคุมเข้มเว็บไซต์ลามก หรือข้อความไม่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจปิดได้ทันที ซึ่งมีมากกว่า 8 แสนเว็บไซต์ หากละเลยจะถูกกสทหรือกทช.เพิกถอนใบอนุญาต ส่วนเว็บไซต์ที่มีการปลุกระดมการเมืองขอให้เจ้าของเว็บดูแลให้เหมาะสม นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังการประชุมส่วนราชการ เจ้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) เพื่อแก้ไขปัญหาสื่อลามก ข้อความไม่เหมาะสม การปลุกระดมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงว่า ผู้ให้ใบอนุญาตไอเอสพีอย่างคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือบริษัท ทีโอที หากพบว่ามีเว็บไซต์ไหนเข้าข่าย ก็สามารถสั่งให้ไอเอสพีปิดเว็บไซต์ได้ทันทีหรืออาจเตือนให้ลบข้อความและรูปภาพ แต่กรณีที่มีปัญหาความไม่ชัดเจนของสื่อที่ตรวจพบให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ตัดสิน "มีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทั่วโลก 800,000 เว็บไซต์มากกว่า 80 % เป็นเว็บไซต์ที่มาจากต่างประเทศและกว่า 90 % ที่จะต้องผ่านเกตเวย์ของกสท จึงขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นและตรวจสอบเว็บไซต์ลักษณะนี้อย่างละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทย " เขาย้ำว่า หากไอเอสพีเพิกเฉย หน่วยงานที่ดูแล กสทและกทช. สามารถใช้อำนาจเพิกถอนใบอนุญาตไอเอสพีได้ และ การปราบปรามเว็บไซต์ไม่เหมาะสมครั้งนี้ ไม่รวมประเด็นการปลุกระดมด้านการเมืองในบางเว็บไซต์ โดยเห็นว่า เจ้าของเว็บไซต์ควรใช้ดุลพินิจของตนเองในการดูแลความเหมาะสมด้วย ส่วนมาตรการด้านกฎหมาย จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง พ.ร.บ.การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมั่นใจว่า มาตรการทั้งหมด จะลดปัญหาเว็บไซต์ไม่เหมาะสมตามความกังวลของนายกรัฐมนตรีได้ โดยทุกหน่วยงานจะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ และจะมีการประเมินผลเป็นระยะต่อไป นายสรอรรถกล่าวว่า ขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยไอเอสพี และผู้กำกับดูแลและผู้ให้ใบอนุญาตจะทำการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหลังจากได้รับแจ้งจากกระทรวงไอซีทีภายใน 1 ชั่วโมง และจะพัฒนาเป็นรูปแบบบล็อกอัตโนมัติทันทีเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมในระยะยาวต่อไป อ้างอิงจาก : ผู้จัดการออนไลน์