รมว.ไอซีที พร้อมพัฒนา GCC 1111 ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น

( 21 พ.ย.48 ) นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวภายหลัง การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GCC 1111 ว่า ปัจจุบันมีประชาชนโทรศัพท์สอบถามปัญหาข้อมูล และร้องเรียนผ่าน GCC 1111 เดือนละประมาณกว่า 300,000 ราย โดยผู้รับโทรศัพท์แต่ละคนได้มีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อสังสัยของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการสอบถามข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำอย่างไรที่จะให้การสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมอยู่ที่ GCC 1111 เพียงแห่งเดียว และหากเป็นปัญหาในเชิงลึกจึงจะมีการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวด้วยว่า ทุกเรื่องทีประชาชนได้สอบถามผ่าน GCC 1111 ได้มีการบันทึกเป็นข้อมูล ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาต่างๆ นั้น ได้มีการส่งเรื่องให้ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดูในเรื่องของการร้องทุกข์ ขณะเดียวกัน กระทรวงไอซีที จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก GCC 1111 ให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางการสอบถามข้อมูล และรับเรื่องร้องทุกข์จากภาครัฐโดยตรง