ไอซีทีเดินหน้าแจกโปรแกรม House Keeper

   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เดินหน้าโครงการ House Keeper แจกโปรแกรมสำเร็จรูปฟรีเพื่อช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครองป้องกันเว็บไซต์และกำหนดเวลาการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กและเยาวชน สำหรับโปรแกรม House Keeper ประกอบด้วย 3 โปรแกรมย่อย ได้แก่
     1.โปรแกรม Smart Gamer เพื่อควบคุมเวลาการเล่นเกม ได้ทั้งแบบ Off-Line และ On-Line ซึ่งผู้ปกครองสามารถกำหนดเวลาการเล่นได้
     2.โปรแกรม Kiddy Care เพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน โดยผู้ปกครองสามารถเลือกปิดกั้นเว็บไซต์ตามระดับความเหมาะสมได้
     3.โปรแกรม People Clean เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ช่วยแจ้งสิ่งที่ไม่เหมาะสมในขณะใช้อินเทอร์เน็ต โดยผู้สนใจสามารถนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปิดกั้นการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง
     ขณะนี้กระทรวงไอซีทีได้แจกแผ่นโปรแกรม House Keeper ไปแล้วกว่า 10,000 แผ่น และมีผู้ติดต่อขอรับแผ่นโปรแกรมดังกล่าวเพิ่มเติมอีกกว่า 6,000 แผ่น ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 และติดต่อขอรับโปรแกรม House Keeper ได้ที่ โทร. 02-937-4520 -2 หรือ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม House Keeper ได้ฟรีที่ www.icthousekeeper.com