โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

 

จะดำเนินการสำรวจโครงการ

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 ดังนี้

 


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2551

 

 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย.51

 

 

 

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2551

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 พ.ย.51

 

3. สำรวจรายได้รายจ่ายจริงฯ และสถิติการก่อสร้าง

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.51

 

จึงขอความร่วมมือในการตอบคำถามด้วย  

 

และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้