โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

 

จะดำเนินการสำรวจโครงการ

 

ประจำเดือน ธันวาคม 2551 ดังนี้

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2551

 

 ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค51

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2551

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ธ.ค.51

 

3. สำรวจรายได้รายจ่ายจริงฯ และสถิติการก่อสร้าง

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค51

 

จึงขอความร่วมมือในการตอบคำถามด้วย  

 

และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้