โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน ก.ค.52

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 ก.ค.2552

 

 

 

 

 

 

2.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 ก.ค.2552

 

3. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ก.ค..52

 

4. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ก.ค.52

 

5. สำรวจการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30  ก.ค.52

 

6. สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30  ก.ค.52

 

7. สำรวจยอดขายรายไตรมาส 2/2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-20 ก.ค.52