โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน ก.ย.52

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 ก.ย.2552

 

 

 

 

 

 

2.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 ก.ย.2552

 

3. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ก.ย.52

 

4. สำรวจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30  ก.ย.52

 

5. สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12  ก.ย.52