โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552

    สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน ต.ค.52

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 ต.ค2552

 

 

 

 

 

 

2.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 ต.ค.2552

 

3. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ต.ค.52