โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน ธ.ค.52

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2552

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-20 ธ.ค.2552

 

 

 

 

 

 

2.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2552

 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค.2552

 

3. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค.52

 

4. สำรวจการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2552

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 ธ.ค.52

 

5. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2553

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค.52