โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานเดือน มี.ค.53

1.สำรวภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 7-25 มี.ค.2553

 

 

 

 

 

 

2.สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553

 

 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.2552

 

3.สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2553
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.2552


 

 

 

4. สำรวจการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2553

 

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.53

 

5. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2553

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 มี.ค.53

 

6. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม พ.ศ.2553

 

ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มี.ค.53


7. สำรวจค่าครองชีพข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553


ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-30 มี.ค.53