สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง

 

สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 20 มกราคม 2555

 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศรีเกิด (โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด)

 

 

............................................................................................

 

สำนัก งานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และมอบของขวัญปีใหม่ 2555 ณ. วันที่ 27 ธันวาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................

 

สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 20 มกราคม 2555?

 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศรีเกิด (โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด)

 

 

สำนัก งานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และมอบของขวัญปีใหม่ 2555 ณ. วันที่ 27 ธันวาคม 2554