สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 

"ปล่อยตัวนายมาดี"

 

 

 

 

 

 

 

คุณมาดีเยี่ยมสื่อ

 

คุณวงศกร ปรมัตถากร   ดาราชื่อดังนำทีมนายมาดี มอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีช่อง 7

 

และหนังสือพิมข่าวสด เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

เอกสารธุรการ

 

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553