สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

 

ขอเชิญร่วมถวายพระพร