สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง

............................................................................................

สถิติจังหวัดเชียงราย  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 20 มกราคม 2555 

 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศรีเกิด (โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด)

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดเชียงราย  ขนส่งจังหวัดเชียงราย  พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และมอบของขวัญปีใหม่ 2555 ณ. วันที่  27  ธันวาคม  2554

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2555

- พบกัน ณ สนามบินเก่า อ.เมือง วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2555 การแสดงนิทรรศการส่วนราชการ/เอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน Otop ,ชมการแสดงหุ่นโคมไฟนานาชาติ กิจกรรมบนเวที และมหรสพต่าง ๆ การแสดงคอนเสริ์ตของนักร้อง ฯลฯ

    

 

............................................................................................................................................

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

 

ขอเชิญร่วมถวายพระพร

 

โปรดดำเนินการติดตั้งเชื่อมโยงเว็บไซต์

http://www.welovekingonline.com

ลงบนหน้าแรกเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน