ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555

............................................................................................

สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 20 มกราคม 2555

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศรีเกิด (โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด)

............................................................................................

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และมอบของขวัญปีใหม่ 2555 ณ. วันที่ 27 ธันวาคม 2554

............................................................................................

สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 20 มกราคม 2555?

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศรีเกิด (โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด)

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดเชียงราย ขนส่งจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และมอบของขวัญปีใหม่ 2555 ณ. วันที่ 27 ธันวาคม 2554