สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนต์ และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

นายชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้แจงหลักสูตรชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการประมวลผลข้อมูล จากภาพถ่ายดาวเทียมรหัสเปิด ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิด ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

................................................................................................................... 

สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 (งานแจงนับ)

ตอบแบบสอบถาม สธอ.55 Online

................................................................................................................... 

นางศิริวรรณ  บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย

เป็นประธาน ในการเปิดการอบรมชี้แจง โครงการ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 โดยมี พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของสำนักงานสถิติรับฟังในการชี้แจงในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการรับฟังเกี่ยวกับรายละเอียดก่อนออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สธอ.55

................................................................................................................... 

สถิติจังหวัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 2 เมษายน 2555

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเวียงชัยพิทยาคม

................................................................................................................... 

สถิติจังหวัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 20 มกราคม 2555

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนศรีเกิด (โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด)

...................................................................................................................