สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 วันพ่อแห่งชาติ ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

..............................................................................................................................