สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 วันพ่อแห่งชาติ ที่สนามบินเก่า  และมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

..............................................................................................................................