ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

1958310 663020213779308_1203383578477381631_n10329104 663020247112638_6240520688503518268_n

10435638 663019993779330_1146687053796166472_n10455868 663020173779312_7511446307101078831_n

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย จัดประชุมแผนแม่บท  ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพวงแสด ศาลากลางจังหวัด