อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด

 

สถิติจังหวัดเป็นวิทยากรระดับจังหวัดอบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย

IMG 3202_resizeIMG 3226_resize

IMG 3246_resizeIMG 3250_resize

IMG 3251_resizeIMG 3253_resize

IMG 3255_resizeIMG 3258_resize

IMG 3261_resizeIMG 3266_resize

IMG 3269_resizeIMG 3266_resize

IMG 3295_resizeIMG 3301_resize

IMG 3304_resizeIMG 3307_resize

IMG 3313_resizeIMG 3314_resize

IMG 3325_resizeIMG 3754_resize