สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557

1422396 604470742995193_7558585978041938943_n1544521 604470502995217_5292314913789526718_n10313781 604470572995210_4701640446127913631_n10413334 604470289661905_9129786922566160886_n10448739 604470812995186_1418751890734648261_n10451117 604470106328590_1424219068652819487_n10653858 604470256328575_8796891091640818205_n10665185 604470396328561_1686825894749101107_n10698423 604470446328556_7227449010458106098_n10711131 604470422995225_3794114467600192397_n