โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.ป่าแดด อ.แม่จัน อ.พญาเม็งราย และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 18 กันยายน 2557

15795 610744382367829_5504726876950823595_n1013249 610744422367825_5849037257398804742_n1555573 610744495701151_6777934501141181371_n10312754 610744409034493_7342088607194173805_n10665069 610744549034479_1375145431868076687_n