• สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

    สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมจ

  •  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

    เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

  • ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4ม.ค.62

    ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเชียงราย

 ch2

cr3

 cr4