ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 6 ตุลาคม 2559

Image 00099

Image 00100

 

Image 00101

Image 00102

Image 00103

Image 00104

Image 00105

Image 00106

 

Image 00107