สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อำเภอเวียงชัย วันที่ 23 ธันวาคม 2559

15726558 1219476784800312_4880625960528607613_n_resize

15672558 1219476741466983_3653241715472438496_n_resize

15727154 1219476708133653_248657097517398398_n_resize