ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน

ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน

 

ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย

  กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานร

 • ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน

  ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

01rice

ชุดข้อมูลกลาง เศรษฐกิจ : ข้าว

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร           

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน                

การพัฒนาเกษตรกรและสถานบันเกษตรกร

 • จำนวนสหกรณ์การเกษตร                              
  • การแปรรูปและการสร้างมูลค่า

    การขนส่งและ จัดการบริหารสินค้า

   การพัฒนาระบบการตลาด