"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า"

 

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" ณ ลานริมกก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

 • สถิติการศึกษา 2560

  สถิติการศึกษา 2560

 • "สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า"

ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

01rice

ชุดข้อมูลกลาง เศรษฐกิจ : ข้าว

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร           

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน                

การพัฒนาเกษตรกรและสถานบันเกษตรกร

 • จำนวนสหกรณ์การเกษตร                              
  • การแปรรูปและการสร้างมูลค่า

    การขนส่งและ จัดการบริหารสินค้า

   การพัฒนาระบบการตลาด