สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562

สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562

 

วันที่ 23 ส.ค.62 เวลา 07.30 น.นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมจัด สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

    งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  • งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

    งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562

  • สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562

    สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

01kon

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ        

 จัดระบบบริหารที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานใหู้้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

ส่งเสิรมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ