"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า"

 

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2561 นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" ณ ลานริมกก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

  • สถิติการศึกษา 2560

    สถิติการศึกษา 2560

  • "สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า"

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

01kon

ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ        

 จัดระบบบริหารที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานใหู้้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

ส่งเสิรมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ