รูปภาพกิจกรรมของสำนักงานสถิติ

งดทดลองเดือน กรกฏาคม 2560

 

งดทดลองเดือน กรกฏาคม 25606162