รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ChiangRai


newประกาศจังหวัดเชียงราย

newเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ไฟล์ประกาศรับสมัคร