ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน

 

newเรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัคร

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1  - 7 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

999998997