กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน กลุ่มที่ 3

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศิริวรรณ  บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก  เน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อติดตามการสร้างการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน โดยมีกิจกรรมอบรมแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ณ หอประชุมหมู่บ้านป่าตึงงาม หมู่ 6 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง ซึ่งเป็นการจัดของกลุ่มที่ 3

27141216 409449549477854_1684619172_o

27144365 409449502811192_1756714399_o

27145420 409449536144522_1108608929_o

27145451 409449506144525_384363655_o

27329539 409449539477855_1900385871_o