ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสถิติจังหวัดเชียงราย

 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสถิติจังหวัดเชียงรายและร่วมประชุม เพื่อรับฟังการบรรยายและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

38635896 1654882131287377_5059089089454669824_n

38714526 1654881594620764_7000504123602763776_n38635896 1654882131287377_5059089089454669824_n38764096 1654881707954086_6330017590773022720_n38790762 1654882017954055_4698537026020966400_n38814093 1654881491287441_6160621666847162368_n