สนง.สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีตักบาตรในเวลา 7.00 น.เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเขียงราย ร่วมพิธีตักบาตรในเวลา 7.00 น.เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม2561 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

89111213