BIG Cleaning Day ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน BIG Cleaning Day ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

161718

1415