การพบปะหารือข้อช้าราชการ สภากาแฟ

 

การพบปะหารือข้อช้าราชการ สภากาแฟ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย

272730313233

27