การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๗ สิงหาม ๒๕๖๑ นายภาคิณ วานิชดี ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

343536373839