ประชุมหลักสูตรกาพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหลักสูตรกาพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์เครื่อข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม เวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

46

4544434140