เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ แห่งการมรณะภาพ "สตมวาร"

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ แห่งการมรณะภาพ "สตมวาร"  อุทิศแก่พระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

74