กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และบริเวณอนุสาวรีย์ พญามังรายมหาราช


757677787980