การลดใช้พลังงานต่อเนื่อง 4 ปี(2557-2560)

 

วันที่ 29 พ.ย.61 นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการลดใช้พลังงานต่อเนื่อง 4 ปี (2557-2560) ได้ตามเป้าหมายการลดใช้พลังงาน 10% จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

47055517 1807763055999283_6060826503996768256_n47082552 1807763092665946_7735170631909507072_n47170927 1807764292665826_7047183477443133440_n47048001 1807763162665939_5063973017026035712_n